پنجشنبه 04 /03 /1396


**قابل توجه کاربران محترم کاشان املاک

سایت کاشان املاک با پسوند  دات ir.  هیچ ارتباطی با سایت مانداشته  فقط املاک خود را دراین سایت با پسوند  دات .com  بسپارید **

     کاشان املاک اولین املاک اینترنتی کاشان و حومه با 15 سال سابقه

                                   تلفن تماس :   09305303346
             


(میلیون تومان)

جدید ترین املاک

نوع ملک وضعیت آدرس قیمت (میلیون تومان) قیمت اجاره (هزار تومان) متراژ
آپارتمان خرید کاشان - امير كبير155 - 88
آپارتمان خرید کاشان - بلوار صنعت175 - 97
آپارتمان خرید کاشان - بلوار صنعت- - 85
آپارتمان خرید کاشان - بعثت315 - 131
آپارتمان خرید کاشان - بلوار دانش240 - 95
آپارتمان خرید کاشان - بلوار دانشجو- - 90
آپارتمان خرید کاشان - مدرس- - 112
آپارتمان خرید کاشان - بلوار صنعت215 - 97
آپارتمان خرید کاشان - فاز ۲ ناجي آباد120 - 70
آپارتمان خرید کاشان - بهشتي195 - 75
خانه خرید کاشان - بلوار دانش- - 380
خانه خرید کاشان - بلوار دانش- - 280
خانه خرید کاشان - امير كبير450 - 240
زمين خرید کاشان - بلوار كشاورز- -
زمين خرید کاشان - امير كبير90 -

جدید ترین املاک کاربران

نوع ملک وضعیت آدرس قیمت (میلیون تومان) قیمت اجاره (هزار تومان) متراژ
خانه خرید کاشان-امير كبير430 - 240
خانه خرید نوش اباد-330 - 300
خانه خرید کاشان-امير كبير430 - 240
زمين خرید مشكات-منطقه مشکات10000000 - --
خانه خرید کاشان-كارگر180 - 200
سوله و كارگاه خرید کاشان-جاده قمصر450 - 1000
مغازه خرید کاشان-بلوار نماز290 - 60
خانه خرید کاشان-میدان بسیج187 - 230
سوله و كارگاه خرید کاشان-بلوار قطب راوندي240 - 200
سوله و كارگاه خرید کاشان-جاده قمصر139 - 200
آپارتمان خرید سمنان-65000000 - 75
آپارتمان خرید کاشان-بلوار بوستان90000000 - 75
آپارتمان خرید قمصر-میدان علویتماس بگیرید - 3200
آپارتمان خرید کاشان-فاز ۲ ناجي آباد145 - 95
آپارتمان خرید کاشان-فاز ۲ ناجي آباد145 - 100
کل املاک کاربران

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-آپارتمان
اصفهان-کاشان-مسكن مهر كاشان
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ:90 متر

موارد اکازیون

خرید-آپارتمان
اصفهان-کاشان-امير كبير
قیمت:177 میلیون تومان
متراژ:90 متر

موارد اکازیون

اجاره-مغازه
اصفهان-کاشان-بلوار معمار
قیمت رهن :0 میلیون تومان
قیمت اجاره:400 هزار تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

اجاره-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت رهن :8 میلیون تومان
قیمت اجاره:1500 هزار تومان
متراژ:450 متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:530 میلیون تومان
متراژ:450 متر
kashan continents

خرید آپارتمان

 • متراژ:88
 • قیمت:155 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:97
 • قیمت:175 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:131
 • قیمت:315 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:95
 • قیمت:240 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:90
 • قیمت: میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:112
 • قیمت: میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:70
 • قیمت:120 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:75
 • قیمت:195 میلیون تومان

خرید زمين

 • متراژ:
 • قیمت: میلیون تومان