دوشنبه 24 /06 /1393


توجه : کاشان املاک هیچ مسئولیتی در قبال صحت وسقم اطلاعات داده شده از طرف کاربران نداشته وهمچنین هیچ گونه مسئولیتی درقبال قراردادهایی که توسط کاربران وبدون نظارت کارشناسان این سایت بسته میشود ندارد                  


(میلیون تومان)

جدید ترین املاک

نوع ملک وضعیت آدرس قیمت (میلیون تومان) قیمت اجاره (هزار تومان) متراژ
ساير خرید کاشان - رجايي45000000000 - 1743
آپارتمان خرید کاشان - فين بزرگزیر قیمت کارشناسی - 400
خانه خرید کاشان - بلوار قطب راوندي44 - 71
خانه اجاره کاشان - بلوارچمران- - 170
آپارتمان خرید سمنان - 52 - 65
زمين خرید کاشان - فاز ۲ ناجي آباد70 -
آپارتمان خرید قزوین - 120 - 57
خانه خرید کاشان - بابا افضل98 - حدود 100 متر
آپارتمان خرید کاشان - امير كبير138 - 80
آپارتمان خرید کاشان - بلوار دانش380 - 220
خانه خرید شوش - 170 - 100
آپارتمان خرید کاشان - مسكن مهر كاشان75توافقی - 90
زمين خرید کاشان - بلوار سا حلي140 -
آپارتمان خرید کاشان - بلوار ملاصدرا165 - 75.3
مغازه اجاره کاشان - میدان کمال الملک- 950000 46

جدید ترین املاک کاربران

نوع ملک وضعیت آدرس قیمت (میلیون تومان) قیمت اجاره (هزار تومان) متراژ
آپارتمان خرید سمنان-65000000 - 75
آپارتمان خرید سمنان-65000000 - 75
زمين خرید روستاهاي كاشان-استرک 50000000 -
آپارتمان خرید قصر شیرین-350000000 - 120
آپارتمان خرید تهران-145 - 69
سوله و كارگاه خرید شهر ری-825000000 - 300
خانه خرید کاشان-سعادت410 - 320
باغ و ويلا خرید کاشان-بلوار دارالسلام115 - 80
آپارتمان اجاره کاشان-مسكن مهر كاشان- 15000 100
آپارتمان خرید کاشان-بلوار صنعت570 - 470
خانه خرید کاشان-فاز ۲ ناجي آباد170 - 150
آپارتمان خرید کاشان-بلوار بوستان90000000 - 75
آپارتمان خرید قمصر-میدان علویتماس بگیرید - 3200
زمين خرید کاشان-بلوار نماز1270000000 -
آپارتمان خرید کاشان-فاز ۲ ناجي آباد145 - 95
کل املاک کاربران

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-خانه
اصفهان-کاشان-بابا افضل
قیمت:98 میلیون تومان
متراژ:حدود 100 متر متر

موارد اکازیون

خرید-خانه
اصفهان-کاشان-بلوار مادر
قیمت:235 میلیون تومان
متراژ:220 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-کاشان-بلوار دارالسلام
قیمت:155 میلیون تومان
متراژ:90 متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:360 میلیون تومان
متراژ:450 متر

موارد اکازیون

خرید-خانه
اصفهان-کاشان-بلوار كشاورز
قیمت:330 میلیون تومان
متراژ:260 متر

موارد اکازیون

خرید-خانه
اصفهان-کاشان-بلوار صنعت
قیمت:590 میلیون تومان
متراژ:470 متر

موارد اکازیون

اجاره-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت رهن :5 میلیون تومان
قیمت اجاره:1600 هزار تومان
متراژ:450 متر

موارد اکازیون

خرید-خانه
اصفهان-کاشان-بلوارچمران
قیمت:160 میلیون تومان
متراژ:160 متر
kashan continents

خرید ساير

 • متراژ:1743
 • قیمت:45000000000 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:400
 • قیمت:زیر قیمت کارشناسی میلیون تومان

خرید خانه

 • متراژ:71
 • قیمت:44 میلیون تومان

اجاره خانه

 • متراژ:170
 • قیمت اجاره: هزار تومان

خرید زمين

 • متراژ:
 • قیمت:70 میلیون تومان

خرید خانه

 • متراژ:حدود 100 متر
 • قیمت:98 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:80
 • قیمت:138 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:220
 • قیمت:380 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:90
 • قیمت:75توافقی میلیون تومان