شنبه 11 /11 /1393


توجه : کاشان املاک هیچ مسئولیتی در قبال صحت وسقم اطلاعات داده شده از طرف کاربران نداشته وهمچنین هیچ گونه مسئولیتی درقبال قراردادهایی که توسط کاربران وبدون نظارت کارشناسان این سایت بسته میشود ندارد  

                                         تلفن تماس: 09133615811
             


(میلیون تومان)

جدید ترین املاک

نوع ملک وضعیت آدرس قیمت (میلیون تومان) قیمت اجاره (هزار تومان) متراژ
خانه خرید کاشان - فاز ۲ ناجي آباد85 - 80
زمين خرید کاشان - بلوار دانش177 - 200
زمين خرید کاشان - بلوارامام رضا15.5 - 220 متر
باغ و ويلا خرید کاشان - فاز ۲ ناجي آباد200 - 70
آپارتمان خرید کاشان - فاز ۱ ناجي آباد120 - 82
زمين خرید کاشان - بلوار نماز950 - 360 مترزیربنا در 3 طبقه
زمين خرید کاشان - جاده قمصر10 -
زمين خرید کاشان - شهرک ثامن الائمه67 -
آپارتمان خرید کاشان - تابنده295 - 95
آپارتمان خرید کاشان - مسكن مهر كاشان77 - 98
آپارتمان خرید کاشان - امير كبير210 - 95
خانه خرید کاشان - بلوار كشاورز310 - 300
خانه خرید کاشان - فاز ۲ ناجي آباد185 - 150
آپارتمان خرید کاشان - بلوارامام رضا123 - 95
آپارتمان خرید کاشان - بلوار دانش215 - 82.5

جدید ترین املاک کاربران

نوع ملک وضعیت آدرس قیمت (میلیون تومان) قیمت اجاره (هزار تومان) متراژ
سوله و كارگاه خرید کاشان-بلوار قطب راوندي240 - 200
سوله و كارگاه خرید کاشان-جاده قمصر139 - 200
باغ و ويلا خرید کاشان-بلوار دارالسلام165 - 80
آپارتمان خرید کاشان-امير المومنين250 - 100
زمين خرید کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين- -
زمين خرید کاشان-فاز ۱ ناجي آباد6 -
آپارتمان خرید سمنان-65000000 - 75
آپارتمان خرید سمنان-65000000 - 75
زمين خرید -50000000 -
آپارتمان خرید قصر شیرین-350000000 - 120
آپارتمان خرید تهران-145 - 69
سوله و كارگاه خرید شهر ری-825000000 - 300
خانه خرید کاشان-سعادت410 - 320
باغ و ويلا خرید کاشان-بلوار دارالسلام115 - 80
آپارتمان اجاره کاشان-مسكن مهر كاشان- 15000 100
کل املاک کاربران

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-زمين
اصفهان-کاشان-بلوارامام رضا
قیمت:15.5 میلیون تومان
متراژ:220 متر متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-بلوار قطب راوندي
قیمت:299 میلیون تومان
متراژ:900 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-کاشان-جاده علی آباد
قیمت:59 میلیون تومان
متراژ:35 متر

موارد اکازیون

خرید-زمين
اصفهان-کاشان-فاز ۲ ناجي آباد
قیمت:52 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-آپارتمان
اصفهان-کاشان-جاده قمصر
قیمت:85 میلیون تومان
متراژ:65 متر

موارد اکازیون

خرید-خانه
اصفهان-کاشان-بلوار كشاورز
قیمت:290 میلیون تومان
متراژ:250 متر

موارد اکازیون

خرید-خانه
اصفهان-قمصر-بلوار امام خميني
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:100 متر

موارد اکازیون

خرید-خانه
اصفهان-کاشان-بلوار دانش
قیمت:299 میلیون تومان
متراژ:290 متر

موارد اکازیون

خرید-خانه
اصفهان-کاشان-بلوار مادر
قیمت:235 میلیون تومان
متراژ:220 متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:390 میلیون تومان
متراژ:450 متر

موارد اکازیون

اجاره-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت رهن :5 میلیون تومان
قیمت اجاره:1600 هزار تومان
متراژ:450 متر
kashan continents

خرید خانه

 • متراژ:80
 • قیمت:85 میلیون تومان

خرید زمين

 • متراژ:200
 • قیمت:177 میلیون تومان

خرید زمين

 • متراژ:220 متر
 • قیمت:15.5 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:82
 • قیمت:120 میلیون تومان

خرید زمين

 • متراژ:360 مترزیربنا در 3 طبقه
 • قیمت:950 میلیون تومان

خرید زمين

 • متراژ:
 • قیمت:10 میلیون تومان

خرید زمين

 • متراژ:
 • قیمت:67 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:95
 • قیمت:295 میلیون تومان

خرید آپارتمان

 • متراژ:98
 • قیمت:77 میلیون تومان