شنبه 05 /12 /1396


استاد بنا

نام ونام خانوادگی: ذراتی نام دفتر: کلیه امور ساختمان سازی وبنایی/ تخریب ونوسازی/ تعمیرات کلی وجزیی

تلفن ثابت: 5428217 تلفن همراه: 09133629522

نام ونام خانوادگی مسئول: ذراتی شماره جواز: 0402

آدرس: کلیه امور ساختمان سازی وبنایی/ تخریب ونوسازی/ تعمیرات کلی وجزیی

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر