شنبه 04 /03 /1398


ایزوگام کار

نام ونام خانوادگی: م مزروعی نام دفتر:

تلفن ثابت: 09132623121 تلفن همراه: 09132623121

نام ونام خانوادگی مسئول: م مزروعی شماره جواز:

آدرس: کاشان خ 22بهمن کوی بلندیان

نام ونام خانوادگی: مبینی نام دفتر: پیمانکاری مبینی

تلفن ثابت: 09133615811 تلفن همراه: 09133615811

نام ونام خانوادگی مسئول: مبینی شماره جواز: 0236

آدرس: کاشان /بلوارشهید خاندایی/جنب شرکت گاز

نام ونام خانوادگی: حاج محمد مبینی نام دفتر: آسفالت کاری و ایزوگام مبینی

تلفن ثابت: 5422370 تلفن همراه: 09133615811

نام ونام خانوادگی مسئول: مبینی شماره جواز: 0235

آدرس: کاشان/جنب شرکت گاز

نام ونام خانوادگی: کریمی نام دفتر: ایزوگام وعایق کاری کریمی

تلفن ثابت: 5515800 تلفن همراه: 5515800

نام ونام خانوادگی مسئول: کریمی شماره جواز: 0234

آدرس: راوند/میدان قطب /جنب بانک ملی

نام ونام خانوادگی: نعمتیان نام دفتر: ایزوگام نعمتیان

تلفن ثابت: 4445207 تلفن همراه: 4445207

نام ونام خانوادگی مسئول: نعمتیان شماره جواز: 0233

آدرس: کاشان/خیابان طالقانی/ نبش بلوار نماز

نام ونام خانوادگی: نزادی نام دفتر: ایزوگام نزادی

تلفن ثابت: 5337562 تلفن همراه: 5337562

نام ونام خانوادگی مسئول: نزادی شماره جواز: 0232

آدرس: کاشان/خیابان امیرکبیر/خیابان صادق اصفهانی

نام ونام خانوادگی: ایزوگام سامان دلیجان نام دفتر: ایزوگام سامان دلیجان

تلفن ثابت: 5558607 تلفن همراه: 5558607

نام ونام خانوادگی مسئول: ایزوگام سامان دلیجان شماره جواز: 0231

آدرس: کاشان/ابتدای بلوار نوش آباد/جنب بنیاد مسکن

نام ونام خانوادگی: ایزوگام تیشو گام نام دفتر: ایزوگام تیشو گام

تلفن ثابت: 5558053 تلفن همراه: 5558053

نام ونام خانوادگی مسئول: ایزوگام تیشو گام شماره جواز: 0230

آدرس: کاشان/خیابان بهشتی /نبش کوچه جمال آباد

نام ونام خانوادگی: آقای فتحعلی زاده نام دفتر:

تلفن ثابت: 4241570 تلفن همراه: 09133611570

نام ونام خانوادگی مسئول: شماره جواز:

آدرس: خیابان امام/ مقابل مسجد کیهان

نام ونام خانوادگی: آقای اسماعیلیان نام دفتر: ایزوگام دلیجان

تلفن ثابت: 4446919 تلفن همراه: 09131615712

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای اسماعیلیان شماره جواز: 1

آدرس: خیابان طالقانی/ نبش کوی هنرستان آسودگی

نام ونام خانوادگی: آقای صادق پور نام دفتر: ایزوگام صادق پور

تلفن ثابت: 5553013 تلفن همراه: 09132640546

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای صادق پور شماره جواز: 9

آدرس: بلوار مطهری /روبروی مبل پاگشا

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak