چهارشنبه 02 /12 /1396


خرید باغ و ويلا ( اصفهان - روستاهای کاشان - روستای حسنارود)
قیمت :67 میلیون تومان
موقعیت جغرافیائی:دو کله سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - روستاهای کاشان - روستای ارمک)
قیمت :100 میلیون تومان
موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - کاشان - فين بزرگ)
قیمت :325 میلیون تومان
موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - روستاهای کاشان - روستای مشهد اردهال)
قیمت :1200000000 میلیون تومان
متراژ بنا:100 متر موقعیت جغرافیائی:سه بر سن بنا (سال):باز ساری شده

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - کاشان - فاز ۲ ناجي آباد)
قیمت :290 میلیون تومان
متراژ بنا:280 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):3 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - قمصر - محله ده)
قیمت :270 میلیون تومان
متراژ بنا:100 متر موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید باغ و ويلا ( اصفهان - قمصر - بلوار شهيد قزاآن زاده)
قیمت :440 میلیون تومان
متراژ بنا:200 متر موقعیت جغرافیائی:سه بر سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر