شنبه 04 /03 /1398


برق کش ساختمان

نام ونام خانوادگی: علی اکبر بهنامه نام دفتر: خانه هوشمند زانیار کنترل

تلفن ثابت: 55581551 تلفن همراه: 09137420720

نام ونام خانوادگی مسئول: بهنامه شماره جواز: 260

آدرس: میدان جهاد ساختمان مبل آفتاب طبقه اول

نام ونام خانوادگی: مجتبی حلواچی نام دفتر:

تلفن ثابت: 09139622349 تلفن همراه: 09132647339

نام ونام خانوادگی مسئول: شماره جواز:

آدرس:

نام ونام خانوادگی: سعید باقرزاده نام دفتر: سعید باقرزاده

تلفن ثابت: 09132638256 تلفن همراه: 09132638256

نام ونام خانوادگی مسئول: سعید باقرزاده شماره جواز:

آدرس: کاشان

نام ونام خانوادگی: مهندس جلالی نام دفتر: گروه مهندسین کیمیا

تلفن ثابت: 09360863306 تلفن همراه: 09360863306

نام ونام خانوادگی مسئول: مهندس جلوه شماره جواز:

آدرس:

نام ونام خانوادگی: mostafa darabi نام دفتر:

تلفن ثابت: 09331177705 تلفن همراه: 09331177705

نام ونام خانوادگی مسئول: شماره جواز:

آدرس:

نام ونام خانوادگی: رضايي نام دفتر: كليه امورات برق به صورت سيا

تلفن ثابت: 09139990739 تلفن همراه: 09139990739

نام ونام خانوادگی مسئول: رضايي شماره جواز:

آدرس: كاشان واطراف كاشان به صورت سيار

نام ونام خانوادگی: مسگري نام دفتر: جهان نوركاشان

تلفن ثابت: 09139990739 تلفن همراه: 09139990739

نام ونام خانوادگی مسئول: مسگري شماره جواز:

آدرس: كاشان-جنب اداره برق

نام ونام خانوادگی: محمد رضا فلاح زاده نام دفتر: به صورت سیار/کلیه خدمات برق کشی ساختمانی

تلفن ثابت: 4227233 تلفن همراه: 09132632037

نام ونام خانوادگی مسئول: محمد رضا فلاح زاده شماره جواز: 0282

آدرس: کاشان/خیابان اباذر/روبروی اخوان/الکتریکی باقری

نام ونام خانوادگی: كاوه نام دفتر: پارسيان صنعت اميد

تلفن ثابت: 09133632340 تلفن همراه: 09133632340

نام ونام خانوادگی مسئول: كاوه شماره جواز: 145

آدرس: كاشان- بلوار مطهري- نرسيده به بريدگي-

نام ونام خانوادگی: کاسه چی نام دفتر: بدون آدرس

تلفن ثابت: 09137429660 تلفن همراه: 09137429660

نام ونام خانوادگی مسئول: کاسه چی شماره جواز: 0427

آدرس: بدون آدرس وبه صورت سیار

نام ونام خانوادگی: حسینی نام دفتر: به صورت سیار

تلفن ثابت: 09399333991 تلفن همراه: 09399333991

نام ونام خانوادگی مسئول: حسینی شماره جواز: 0404

آدرس: کلیه امورات برق کشی مسکونی وصنعتی با اکیپی مجرب

نام ونام خانوادگی: آقای علمدار نام دفتر:

تلفن ثابت: تلفن همراه: 09103100937----ایلیاتی 09135628155

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای قاسم زاده و ایلیاتی شماره جواز: -

آدرس: ندارد

نام ونام خانوادگی: آقای علی نقی زاده نام دفتر: کلیه خدمات برق کشی

تلفن ثابت: 09137362100--09357604124 تلفن همراه: 09137362100

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای علی نقی زاده شماره جواز: ندارد

آدرس: به صورت سیار

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak