شنبه 04 /03 /1398


تخریب وخاک برداری

نام ونام خانوادگی: قاسمی نام دفتر: تخریب وخاک برداری قاسمی

تلفن ثابت: 09364917063 تلفن همراه: 09364917063--09359375662

نام ونام خانوادگی مسئول: قاسمی شماره جواز: 0173

آدرس: تخریب ساختمان های آهنی وبتونی و خاک برداری با انواع ماشین با قیمت مناسب

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak