شنبه 04 /03 /1398


تصفیه آب خانگی

نام ونام خانوادگی: رضا مکوندی زاده نام دفتر: تصفیه آب جوان

تلفن ثابت: 03615579648 تلفن همراه: 09169073647

نام ونام خانوادگی مسئول: رضا مـــکــونـــدی زاده شماره جواز:

آدرس: کـــاشـــان-بـــلـــوار مـــطـــهـــری - روبروی آژانـــس هـــمـــا- تـــصـــفـــیــه آب جــــوان

نام ونام خانوادگی: آقای خادمی نام دفتر: کوثر آب نوژان

تلفن ثابت: 4235618 تلفن همراه: 09124022851

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای خادمی شماره جواز: 0072

آدرس: خیابان امام/ روبروی مسجد کیهان

نام ونام خانوادگی: آقای حبیبی نام دفتر: تصفیه آب الماس شهر

تلفن ثابت: 5307481 تلفن همراه: 09366658289--09137290877

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای حبیبی شماره جواز: 0030

آدرس: میدان شورا /ابتدای خیابان شهید خاندایی/ جنب دزدگیر نت

نام ونام خانوادگی: آقای حسینیان نام دفتر: تصفیه آب مطهر

تلفن ثابت: 5576057--5558370 تلفن همراه: 09133628053

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای حسینیان شماره جواز: 16

آدرس: بلوار مطهری /جنب کلینیک فرهنگیان

نام ونام خانوادگی: آقای مشرقی نام دفتر: تصفیه آب قایم

تلفن ثابت: 09132606606 تلفن همراه: 09132606606

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای مشرقی شماره جواز: 16

آدرس: بلوار مطهری /جنب مسجد قایم

نام ونام خانوادگی: آقای تحقیقی نام دفتر: شرکت تصفیه آب مروارید

تلفن ثابت: 5573443 تلفن همراه: 09132761054

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای تحقیقی / آقای بکوندی شماره جواز:

آدرس: شعبه مرکزی: کاشان / بلوار مطهری /جنب رستوران جوان

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak