شنبه 04 /03 /1398


تیرچه و بلوک

نام ونام خانوادگی: حسین محلوجی نام دفتر: فولاد بافت سدید

تلفن ثابت: 09131616031 تلفن همراه: 09131616031

نام ونام خانوادگی مسئول: حامد نارنجی شماره جواز:

آدرس: کاشان-بلوار قطب راوندی جنب نمایندگی ( ایران خودرو ) کریمیان

نام ونام خانوادگی: الهیار قوامی نام دفتر: ماهان

تلفن ثابت: 03615556066 تلفن همراه: 09132772749

نام ونام خانوادگی مسئول: الهیار قوامی شماره جواز: 0

آدرس: ناجی اباد

نام ونام خانوادگی: تیرچه بلوک نام دفتر: تیرچه سیمانی/اجرای سقف تیرچه وبتن ریزی

تلفن ثابت: 09130963120 تلفن همراه: 09130963120

نام ونام خانوادگی مسئول: اجرای فونداسیون وشناژ قائم شماره جواز: 0177

آدرس: کاشان /شهرک امیرکبیر

نام ونام خانوادگی: قربانی نام دفتر: تیرچه بلوک قربانی// با مصالح و بدون مصالح

تلفن ثابت: 09139999261 تلفن همراه: 09139999261

نام ونام خانوادگی مسئول: قربانی شماره جواز: 0176

آدرس: میدان پلیس/ چاه رهبر/جنب جوشکاری نوروزی

نام ونام خانوادگی: اسماعیلی نام دفتر: شرکت تدبیر سازان کاشان //مجری پروژ های مسکونی

تلفن ثابت: 4482264--4482262 تلفن همراه: 09133616165

نام ونام خانوادگی مسئول: اسماعیلی شماره جواز: 0175

آدرس: کارگاه: میدان بسیج/مقابل پارک نرگس دفتر:انتهای خیابان کارگر/ مقابل خدمات موتوری شهرداری

نام ونام خانوادگی: ذاکری نام دفتر: تیرچه سیمانی ذاکری //توزیع بلوک های سقفی وتیغه اصفهان ویزد

تلفن ثابت: 5621124 تلفن همراه: 09133615794

نام ونام خانوادگی مسئول: ذاکری شماره جواز: 0172

آدرس: بلوارقطب راوندی / 100 متر بالاتراز رستوران ناصر

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak