شنبه 04 /03 /1398


جوشکار

نام ونام خانوادگی: آقای حلاجی نام دفتر: جوشکاری سیار شهاب

تلفن ثابت: 09131637674 تلفن همراه: 09131637674

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای حلاجی شماره جواز: ندارد_ سیار

آدرس: کلیه خدمات جوشکاری به صورت سیار

نام ونام خانوادگی: آقای مطهری نام دفتر: تراشکاری وجوشکاری صدف

تلفن ثابت: 09373340335 تلفن همراه: 09133621689

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای مطهری شماره جواز: 23

آدرس: خیابان نطنز /بلوار ساحلی شمالی/ روبروی پل

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak