شنبه 04 /03 /1398


خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :200 میلیون تومان
متراژ بنا:130 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):26

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :260 میلیون تومان
متراژ بنا:240 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):25 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت : میلیون تومان
متراژ بنا:380 متر موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :650 میلیون تومان
متراژ بنا:320 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):-

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت : میلیون تومان
موقعیت جغرافیائی:- سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :185000000 میلیون تومان
متراژ بنا:136 متر موقعیت جغرافیائی:دو بر سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید خانه ( اصفهان - - )
قیمت :285 میلیون تومان
متراژ بنا:220 متر موقعیت جغرافیائی:جنوبی سن بنا (سال):7 سال به پايين

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak