شنبه 04 /03 /1398


خدمات ثبتی و شهرداری

نام ونام خانوادگی: ابوالفضل بهمنی نام دفتر: اندیشه سازان

تلفن ثابت: 4237907 تلفن همراه: 09136756819

نام ونام خانوادگی مسئول: شماره جواز:

آدرس: کاشان خیابان خرمشهر روبروی تاکسیرانی شرکت اندیشه سازان

نام ونام خانوادگی: علی رضا گردش میدانی نام دفتر: سیار/ کلیه خدمات مربوط به ثبت وامور شهرداری وغیره ...

تلفن ثابت: 09132628576 تلفن همراه: 09132628576

نام ونام خانوادگی مسئول: گردش میدانی شماره جواز: 0563

آدرس: میدان امام حسن /روبروی مسجد امام حسن زیدی

نام ونام خانوادگی: محمد رضا كامران نام دفتر: كليه خدمات اداري ثبتي و شهرداري و افراز و..

تلفن ثابت: 03614467053 تلفن همراه: 09132761074

نام ونام خانوادگی مسئول: محمد رضا كامران شماره جواز: 0194

آدرس: خيابان آيت الله كاشاني/ كوچه جن داروخانه كوثر/ انديشه 21

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak