شنبه 04 /03 /1398


رابیتس بندی

نام ونام خانوادگی: محمدجواداسدی نام دفتر: گروه رابیتس بندی پرشین

تلفن ثابت: 09132770690 تلفن همراه: 09130099001

نام ونام خانوادگی مسئول: محمدجواداسدی شماره جواز: ندارد

آدرس: خ.غیاث الدین

نام ونام خانوادگی: رحیمی نام دفتر: دفتر فنی ثامن الئمه

تلفن ثابت: 09133637956 تلفن همراه: 09133637956

نام ونام خانوادگی مسئول: رحیمی شماره جواز: 0170

آدرس: اجرای رابیتس بندی نمای داخلی وخارجی ساختمان

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak