چهارشنبه 02 /12 /1396


رابیتس بندی

نام ونام خانوادگی: محمدجواداسدی نام دفتر: گروه رابیتس بندی پرشین

تلفن ثابت: 09132770690 تلفن همراه: 09130099001

نام ونام خانوادگی مسئول: محمدجواداسدی شماره جواز: ندارد

آدرس: خ.غیاث الدین

نام ونام خانوادگی: رحیمی نام دفتر: دفتر فنی ثامن الئمه

تلفن ثابت: 09133637956 تلفن همراه: 09133637956

نام ونام خانوادگی مسئول: رحیمی شماره جواز: 0170

آدرس: اجرای رابیتس بندی نمای داخلی وخارجی ساختمان

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر