چهارشنبه 02 /12 /1396


خرید ساير ( اصفهان - کاشان - جاده قديم قم)
قیمت :380 میلیون تومان
متراژ بنا:200 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید ساير ( اصفهان - کاشان - جاده ابوزيدآباد)
قیمت :290 میلیون تومان
متراژ بنا:200 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):نوساز

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید ساير ( اصفهان - کاشان - جاده قمصر)
قیمت :380 میلیون تومان
متراژ بنا:2000 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):26

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

خرید ساير ( اصفهان - کاشان - جاده قمصر)
قیمت :160 میلیون تومان
متراژ بنا:2000 متر موقعیت جغرافیائی:شمالی سن بنا (سال):26

مشاهده جزئیات     درخواست برای این ملک

ورود کاربران

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-جاده قديم قم
قیمت:245 میلیون تومان
متراژ:850 متر

موارد اکازیون

خرید-باغ و ويلا
اصفهان-روستاهای کاشان-روستای حسنارود
قیمت:67 میلیون تومان
متراژ: متر

موارد اکازیون

خرید-سوله و كارگاه
اصفهان-کاشان-شهرك صنعتي فتح المبين
قیمت:480 میلیون تومان
متراژ:450 متر