شنبه 04 /03 /1398


سنگ فروش

نام ونام خانوادگی: عامری نام دفتر: سنگ تراشی عامری

تلفن ثابت: 4446954 تلفن همراه: 4446954

نام ونام خانوادگی مسئول: عامری شماره جواز: 0261

آدرس: کاشان/خیابان اباذر/سنگ تراشی عامری

نام ونام خانوادگی: سنگ گرانیت مصنوعی نام دفتر: سنگ گرانیت مصنوعی

تلفن ثابت: 5575656 تلفن همراه: 5575656

نام ونام خانوادگی مسئول: سنگ گرانیت مصنوعی شماره جواز: 0260

آدرس: میدن معلم/ابتدای بلوار مفتح/جنب پزشکی قانونی

نام ونام خانوادگی: دشتبانی نام دفتر: کارگاه و انبار سنگ بری دشتبانی

تلفن ثابت: 5555322 تلفن همراه: 5555322

نام ونام خانوادگی مسئول: دشتبانی شماره جواز: 0259

آدرس: آدرس انبار:کاشان/بلوار قطب راوندی/جنب رستوران یاس

نام ونام خانوادگی: سنگ بری حقیقت نام دفتر: کارگاه سنگ بری حقیقت

تلفن ثابت: 4220922 تلفن همراه: 4220922

نام ونام خانوادگی مسئول: سنگ بری حقیقت شماره جواز: 0258

آدرس: کاشان/ جاده دارلسلام/صنایع کارگاهی امیرکبیر/فاز1

نام ونام خانوادگی: سنگ فروش افضل نام دفتر: سنگ فروش افضل

تلفن ثابت: 5554860 تلفن همراه: 5554860

نام ونام خانوادگی مسئول: سنگ فروش افضل شماره جواز: 0257

آدرس: کاشان/بلوار بوستان/ روبروی مجتمع مسکونی گلستان

نام ونام خانوادگی: صنایع سنگ جواد الائمه نام دفتر: صنایع سنگ جواد الائمه

تلفن ثابت: 5303830 تلفن همراه: 5303830

نام ونام خانوادگی مسئول: صنایع سنگ جواد الائمه شماره جواز: 0256

آدرس: کاشان/فین بزرگ /محله سادات /جنب سلیمانیه

نام ونام خانوادگی: سنگ بری فراز نام دفتر: کارخانه سنگ بری فراز

تلفن ثابت: 5550044 تلفن همراه: 5550044

نام ونام خانوادگی مسئول: سنگ بری فراز شماره جواز: 0255

آدرس: کاشان/ کیلومتر 3 جاده نوش آباد/کارخانه سنگ فراز

نام ونام خانوادگی: دشتبانی نام دفتر: سنگبری دشتبانی

تلفن ثابت: 5555199 تلفن همراه: 5555199

نام ونام خانوادگی مسئول: دشتبانی شماره جواز: 0254

آدرس: کاشان/بلوار مفتح/ انتهای بلوار

نام ونام خانوادگی: فرزین نام دفتر: دفتر سنگ فرزین

تلفن ثابت: 5556046 تلفن همراه: 5556046

نام ونام خانوادگی مسئول: فرزین شماره جواز: 0253

آدرس: کاشان/بلوار مطهری/جنب مدرسه آیت الله کاشانی

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak