جمعه 26 /07 /1398


قوانین آپارتمان نشینی:

با توجه به زیاد بودن مطالب مدیریت سایت سعی کرده مختصرا به حقوقی  که بیشتر از همه ساکنین مجتمع  با آن مواجه هستند  اشاره نماید .که مهمترین آنها عبارتند از....

 

مهمترین مطالبی که ساکنین آپارتمان باید بدانند و رعایت کنند عبارتند از : 

 

1- مالکان آپارتمان حق ندارند رنگ  و  وضعیت پنجره ها ؛ دربهای بیرونی و کلا مواردی که به هماهنگی و زیبایی و نمای اصلی ساختمان ارتباط دارد را تغییر دهند .

2- گستردن البسه و ملحفه و قرار دادن هر گونه لوازم  و اثاثیه  و اشیاء جلوی پنجره ها , وبالکن ها ویا گذاشتن کفش ها و جا کفشی یا هر چیزی دیگر  در مسیر پاگردهاو یا در هر مکانی که در معرض دید باشد ؛ مطلقا  ممنوع است.

3- هیچ گونه نوشته و علایمی نباید در فضاهای درونی و بیرونی ساختمان نصب گردد مگر با موافقت مدیر ساختمان .

4- نگهداری حیوانات ؛ مثل سگ و گربه و سایر حیوانات  در آپارتمانها ممنوع  و نگهداری پرندگان مشروط به عدم ایجاد مزاحمت برای دیگران بوده  ودر صورت داشتن معترض واحد مربوطه ملزم به رفع شکایت میباشد.

5- در قسمتهای اشتراکی و مشاع ساختمان هیچ گونه تغییری نمی توان داد, مگر با موافقت مجمع عمومی ساختمان. 

 

آپارتمان|آپارتمان کاشان|آپارتمان نشینی|قانون آپارتمان ها|قانون تملک در اپارتمانها|قوانین آپارتمان نشینی کاشانپمنزل در کاشان|خانه در کاشان|فروش منزل در کاشان|کاشان|خانه های کاشانپفروش واحد مسکونی در کاشان|فروش آپارتمانهای کاشان|فروش خانه کاشانپفروش آپارتمان کاشانپپیش فروش اپارتمان در کاشان|اپارتمان فروشی در کاشان|اپارتمان ارزان در کاشان|اپارتمان ارزان در تهران|پیش فروش اپارتمان در تهران|


تهیه ونوشته شده  توسط : مدیریت سایتبرچسب ها :
آپارتمان , آپارتمان کاشان , آپارتمان نشینی , قانون آپارتمان ها , قانون تملک در اپارتمانها , قوانین آپارتمان نشینی کاشانپمنزل در کاشان , خانه در کاشان , فروش منزل در کاشان , کاشان , خانه های کاشانپفروش واحد مسکونی در کاشان , فروش آپارتمانهای کاشان , فروش خانه کاشانپفروش آپارتمان کاشانپپیش فروش اپارتمان در کاشان , اپارتمان فروشی در کاشان , اپارتمان ارزان در کاشان , اپارتمان ارزان در تهران , پیش فروش اپارتمان در تهران ,


ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak