يكشنبه 25 /09 /1397


لوازم برقی ساختمان

نام ونام خانوادگی: آقای دادایی نام دفتر: تکنو برق

تلفن ثابت: 4455297 تلفن همراه: 4455297

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای دادایی شماره جواز: 0051

آدرس: خیابان بابا افضل / 50 متر مانده به بازار

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak