شنبه 04 /03 /1398


مبل فروشی

نام ونام خانوادگی: مالک : آقای مهدی یوسفی نام دفتر: گالری مبل سپهسالار

تلفن ثابت: 5334492 /5334496 تلفن همراه: 09131626257

نام ونام خانوادگی مسئول: مسئول فروش : آقای محمد خیامی شماره جواز: 0280

آدرس: کاشان/ خیابان امیر کبیر/بعد از بیمارستان متینی/ ساختمان تجاری رز گاز/ گالری مبل سپهسالار

نام ونام خانوادگی: اقای اکرمی نام دفتر: گالری مبل مریم

تلفن ثابت: 5551359 تلفن همراه: 09131615158

نام ونام خانوادگی مسئول: اقای اکرمی شماره جواز: 0118

آدرس: بلوار کشاورز/جنب مسجد امام حسن زیدی

نام ونام خانوادگی: آقایان تقی زاده و شاکر نام دفتر: پارچه مبلی اطلس سینا

تلفن ثابت: 5558889 تلفن همراه: 09133612361تقی زاده ---09353335797

نام ونام خانوادگی مسئول: آقایان تقی زاده و شاکر شماره جواز: 0075

آدرس: بلوار مطهری /روبروی بانک ملی/تعمیر وتعویض پاچه مبل

نام ونام خانوادگی: آقای قاسمی نام دفتر: گالری مبل کاخ

تلفن ثابت: 5344400 تلفن همراه: 09181312044

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای قاسمی شماره جواز: 0073

آدرس: خیابان امیر کبیر /سه راه پرورشگاه / مقابل بانک صادرات

نام ونام خانوادگی: آقای عقیقی نام دفتر: نمایشگاه مبل قایم عقیقی

تلفن ثابت: 5331610 تلفن همراه: 09132776919--09132776920--09132776930

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای عقیقی شماره جواز: 0040

آدرس: خیابان امیرکبیر/ نرسیده به بانک ملی/ شعبه امیرکبیر

نام ونام خانوادگی: آقای حاج حسین عقیقی نام دفتر: نمایشگاه مبل عقیقی

تلفن ثابت: 4223364 تلفن همراه: 09131616443--09132623538

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای حاج حسین عقیقی شماره جواز: 0038

آدرس: خیابان فاضل نراقی /روبروی مسجد محمدیان

نام ونام خانوادگی: نام دفتر: نمایشگاه مبلمان تک

تلفن ثابت: 5332082 تلفن همراه: 09133619619

نام ونام خانوادگی مسئول: شماره جواز: 0035

آدرس: خیابان امیر کبیر / روبروی بانک ملی

نام ونام خانوادگی: آقای اشراقی نام دفتر: مارال سیستم

تلفن ثابت: 5558683_5553635 تلفن همراه: 09133611162

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای اشراقی شماره جواز: 8

آدرس: بلوار مطهری /ساختمان سبز

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak