شنبه 04 /03 /1398


مصالح ساختمانی

نام ونام خانوادگی: سعید فتحی نام دفتر: فتحی

تلفن ثابت: 9132636217 تلفن همراه: 9132636217

نام ونام خانوادگی مسئول: شماره جواز:

آدرس: جاده قدیم اران بیدگل روبرو سنگبری البرز

نام ونام خانوادگی: صدف نام دفتر: مصالح ساختمانی صدف

تلفن ثابت: 5576448 تلفن همراه: 5576448

نام ونام خانوادگی مسئول: صدف شماره جواز: 0207

آدرس: کاشان/میدان امام حسن /ابتدای بلوارکشاورز

نام ونام خانوادگی: رضازاده نام دفتر: مصالح ساختمانی رضازاده راوند

تلفن ثابت: 5515445 تلفن همراه: 5515445

نام ونام خانوادگی مسئول: رضازاده شماره جواز: 0205

آدرس: راوند/روبروی داروخانه دکتر الماسی

نام ونام خانوادگی: خصافی نام دفتر: مصالح ساختمانی خصافی

تلفن ثابت: 4228589 تلفن همراه: 4228589

نام ونام خانوادگی مسئول: خصافی شماره جواز: 0204

آدرس: کاشان/خیابان شمس آبادی/جنب رستوران غزال

نام ونام خانوادگی: مصالح ساختمانی جهان فلز کاشان نام دفتر: مصالح ساختمانی جهان فلز

تلفن ثابت: 5558086 تلفن همراه: 5558086

نام ونام خانوادگی مسئول: مصالح ساختمانی جهان فلز شماره جواز: 0203

آدرس: کاشان/بلوار قطب راوندی/ روبروی پارک ایت الله مدنی

نام ونام خانوادگی: جمالی فرد نام دفتر: مصالح ساختمانی جمالی فرد

تلفن ثابت: 4441376 تلفن همراه: 4441376

نام ونام خانوادگی مسئول: جمالی فرد شماره جواز: 0202

آدرس: کاشان/کمربندی/روبروی کمیته امداد امام خمینی

نام ونام خانوادگی: جمال پور نام دفتر: مصالح ساختمانی جمال پور

تلفن ثابت: 5312014 تلفن همراه: 5312014

نام ونام خانوادگی مسئول: جمال پور شماره جواز: 0201

آدرس: کاشان/میدان قاضی اسد/خ صنعتکار/جنب کوچه جمال پور

نام ونام خانوادگی: حاج حسین پرهیزکاری نام دفتر: مصالح ساختمانی پرهیزکاری

تلفن ثابت: 5570290 تلفن همراه: 5570290

نام ونام خانوادگی مسئول: حاج حسین پرهیزکاری شماره جواز: 0200

آدرس: کاشان/جاده نوش آباد/ نرسیده به فرش جم

نام ونام خانوادگی: بلندیان نام دفتر: مصالح ساختمانی بلندیان

تلفن ثابت: 4460064 تلفن همراه: 4460064

نام ونام خانوادگی مسئول: بلندیان شماره جواز: 0199

آدرس: کاشان/کمربندی/مقابل راه آهن

نام ونام خانوادگی: برنا نام دفتر: مصالح ساختمانی کاشان برنا

تلفن ثابت: 4448424 تلفن همراه: 4448424

نام ونام خانوادگی مسئول: برنا شماره جواز: 0198

آدرس: کاشان/کمر بندی/جنب کمیته امداد

نام ونام خانوادگی: برادران فخره ای نام دفتر: مصالح ساختمانی برادران فخره ای

تلفن ثابت: 4235170 تلفن همراه: 4235170

نام ونام خانوادگی مسئول: برادران فخره ای شماره جواز: 0197

آدرس: کاشان /خیابان نطنز

نام ونام خانوادگی: برادران اکبرزاده نام دفتر: مصالح ساختمانی برادران اکبرزاده

تلفن ثابت: 4450043 تلفن همراه: 4450043

نام ونام خانوادگی مسئول: برادران اکبرزاده شماره جواز: 0196

آدرس: کاشان/کمربندی/جنب پل راه آهن/جنب ترمینال

نام ونام خانوادگی: احتساب نام دفتر: مصالح ساختمانی احتساب

تلفن ثابت: 5236619 تلفن همراه: 5236619

نام ونام خانوادگی مسئول: احتساب شماره جواز: 0195

آدرس: کاشان/ میدان قاضی اسد/خیابان صنعتکار/ مقابل تعمیرگاه

نام ونام خانوادگی: امیر حسینی نام دفتر: صالح ساختمانی در کاشان

تلفن ثابت: 5304969 تلفن همراه: 5304969

نام ونام خانوادگی مسئول: امیر حسینی شماره جواز: 0194

آدرس: کاشان/ انتهای بلوار فین بزرگ /بالاتر از بانک صادرات

نام ونام خانوادگی: اقای محمودی-اقای سقایی نام دفتر: مصالح ساختمانی بهارستان

تلفن ثابت: 09131617437 اقای سقایی تلفن همراه: 09132623086

نام ونام خانوادگی مسئول: اقای محمودی-اقای سقایی شماره جواز: 0119

آدرس: فاز2 ناجی اباد/بلوار گلستان/نرسیده به 4 راه ورزشگاه

نام ونام خانوادگی: آقای کدخدایی نام دفتر: مصالح ساختمانی کدخدایی

تلفن ثابت: 5578946-5577950 تلفن همراه: 09132778593

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای کدخدایی شماره جواز: 0094

آدرس: بلوار قطب راوندی /مصالح کدخدایی

نام ونام خانوادگی: آقای مجید برنا نام دفتر: مجتمع مصالح ساختمانی

تلفن ثابت: 5312425--5311865 تلفن همراه: 09133614996

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای مجید برنا شماره جواز:

آدرس: میدان قاضی اسد اله /بعد از آرامگاه فیض /ابتدای جاده حسن آباد

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak