شنبه 04 /03 /1398


هود و سینک وگاز

نام ونام خانوادگی: محمد کاظمی نام دفتر: کلاسیک

تلفن ثابت: تلفن همراه: 09132631004

نام ونام خانوادگی مسئول: محمد کاظمی شماره جواز:

آدرس: علی آباد، روبروی گلزار شهدا

نام ونام خانوادگی: هود کارا نام دفتر: نمایندگی هود کارا در کاشان

تلفن ثابت: 5570556 تلفن همراه: 5570556

نام ونام خانوادگی مسئول: نمایندگی هود کارا در کاشان شماره جواز: 0188

آدرس: کاشان /بلوارمفتح/نبش قلم21

نام ونام خانوادگی: بذر افشان نام دفتر: نمایندگی هود مس

تلفن ثابت: 5334546 تلفن همراه: 5334546

نام ونام خانوادگی مسئول: بذر افشان شماره جواز: 0187

آدرس: میدان شورا/خیابان خاندایی/جنب اداره بهزیستی

نام ونام خانوادگی: هود بیمکث نام دفتر: نمایندگی هود بیمکث

تلفن ثابت: 4448765 تلفن همراه: 4448765

نام ونام خانوادگی مسئول: فروش هود های بیمکث واجاق گاز و... شماره جواز: 0186

آدرس: خیابان طالقانی/ نرسیده به مسجد خالو

نام ونام خانوادگی: تاریخ نام دفتر: نمایندگی هود کن //انواع هود,اجاق گاز وسینک

تلفن ثابت: 5570839 تلفن همراه: 09132774961

نام ونام خانوادگی مسئول: تاریخ شماره جواز: 0185

آدرس: بلوار مفتح/ جنب آژانس آزادگان/قلم 7

نام ونام خانوادگی: صفایی منش نام دفتر: نمایندگی انحصاری هود کن/فروش سینک و هود, گاز وفر

تلفن ثابت: 4440605 تلفن همراه: 09133616403

نام ونام خانوادگی مسئول: صفایی منش شماره جواز: 0160

آدرس: خیابان بهشتی/حد فاصلچهارراه شاهد وبانک مسکن

نام ونام خانوادگی: آقای مهندس طراح نام دفتر: آلادر

تلفن ثابت: 4440826 تلفن همراه: 09131633459

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای مهندس طراح شماره جواز: 28

آدرس: میدان فیض

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak