شنبه 04 /03 /1398


پیمانکارساخت وساز ساختمان

نام ونام خانوادگی: لطفی نام دفتر: پیمانکاری لطفی

تلفن ثابت: 09133615811 تلفن همراه: 09133615811

نام ونام خانوادگی مسئول: مبینی شماره جواز: 4560

آدرس: اجرای ساخت وساز ساختمان از پی تاکلید/یا سفت کاری اجرای سقف های تیرچه بلوکی به صورت نقد واقساط بلند مدت بنا به دلخواه شما

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak