شنبه 04 /03 /1398


کاشی و سرامیک  فروشی

نام ونام خانوادگی: آقای اخوان نام دفتر: فروشگاه اخوان

تلفن ثابت: 5341750 تلفن همراه: 09131626054

نام ونام خانوادگی مسئول: آقای اخوان شماره جواز: 0130

آدرس: خیابان امیرکبیر/جنب بانک ملی/مجتمع تجاری اخوان

نام ونام خانوادگی: آبایان نام دفتر: انبار گرانیتی آبایان

تلفن ثابت: 09138613479 تلفن همراه: 09138613479

نام ونام خانوادگی مسئول: آبایان شماره جواز: 1

آدرس: نشانی انبار: بلوار قطب راوندی/ حکمت 39/ کوشش سوم دست راست

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak