شنبه 04 /03 /1398


کانال ساز

نام ونام خانوادگی: محمود زاده نام دفتر: محمود زاده

تلفن ثابت: 09139991684 تلفن همراه: 09139991684

نام ونام خانوادگی مسئول: محمود زاده شماره جواز: 0018

آدرس: کاشان /بلوار کشاورز/ روبروی مسجد امام حسن

نام ونام خانوادگی: اقای برومند نام دفتر: کانال سازی برومند

تلفن ثابت: 5422377 تلفن همراه: 09133614754

نام ونام خانوادگی مسئول: اقای برومند شماره جواز: 0120

آدرس: فاز2 ناجی اباد /بلوار گلستان

ورود کاربران

کلینیک ساختمانی کاشان

kashanamlak